Zemné a výkopové práce

 

Firma Rowier poskytuje kompletné služby pri práci s úpravou terénov, výkopov, nakladaním, presunov materiálov a tovarov, sanáciou tvrdých materiálov – betón, asfalt.

 

úprava terénu

Úprava terénu

Zahájenie výstavby býva vždy spojené s odstránením vrchnej časti pôdy – ornice tak, aby počas výstavby nedošlo k jej znehodnoteniu. V závere, v rámci konečných terénnych úprav, sme pripravený zeminu opäť použiť na zásyp plôch. Rozvoz materiálov čelnou veľkoobjemovou lopatou, presun aj v neupravenom teréne vrátane. Až do záveru výstavby sa obyčajne nazbiera niekoľko objemových metrov nespotrebovaných materiálov a odpadov. Na naloženie, presun sute a odpadu máme techniku s veľkoobjemovou čelnou lyžicou - lopatou.

 

 

paletizačné vidly

Rozvoz materiálov a presun tovarov balených na paletách je možné vďaka výbave bagrov - paletizačné vidly.

 

 

 

 

 

 

 

 

výkopové práce

Výkopové práce

Spoľahlivý základ každej stavby začína jej výkopom. Výkop vďaka použitiu kolesových rýpadiel je možný realizovať rovnako v stavebných podmienkach v neupravenom teréne prípadne ťažko dostupnom, až po práce zo spevnených povrchov typu - betón, asfalt. Základové pásy, výkop trás pre vedenie všetkých inžinierskych sietí (voda, elektrické vedenie, plynové vedenie, telekomunikačné vedenia a iné) ostatné výkopy jám od šírky 400mm.

 

 

Búracie práce

Na odstránenie starých betónových, železobetónových a asfaltových častí stavebných konštrukcií máme jednoduché a rýchle riešenie - búracie kladivo umiestnené na ramene podkopu, s ktorým je aj demolácia vysokých a zle dostupných častí rutinnou záležitosťou.

Rýchly prístup

 

Dopyt

Pošlite nám svoj dopyt - požiadavku. V krátkom čase vám odpovieme.

 

Dokumenty

všetky potrebné dokumenty nájdete v elektronickej podobe na tomto mieste. Stačí si vybrať.

 

Objednávka

jednoduchá a okamžitá objednávka prostredníctvom nášho formulára z tohto miesta.

 

      

 

 

    top 

    Rowier    |     Zemné a výkopové práce    |     Doprava    |     Referencie    |     Kontakty    

copyright © 2012, Rowier, All rights reserved.